måndag 9 mars 2015

Välkommen på årsmöte

Hjärtligt välkommen på årsmöte!

Söndagen den 22 mars klockan 16.00

i skolhuset

Medlemmar från föregående år är röstberättigade i frågor som kräver majoritetsbeslut. Alla som deltar i mötet har yttranderätt!