måndag 20 mars 2017

Årsmöte

Hej, medlem!

Detta är en kallelse till årsmöte för föreningen 
Skolans bokcafé i Ekebybro
Söndagen den 26 mars
15.00
Välkomna!