måndag 2 april 2018

Välkommen på årsmöte

Hej medlem, och hjärtligt välkommen på årsmöte i föreningen Skolans bokcafé i Ekebybro.

Dag: söndagen den 8 april
Tid: 16.00
Plats: Skolans bokcafé i Ekebybro