Om oss


Skolans Bokcafé är en ideell förening med syfte att bevara och bedriva verksamhet i det gamla skolhuset i Ekebybro. Föreningen bildades 2008, samma år som sommarens bokcaféer började på allvar.
De flesta av föreningens aktiviteter sker på sommaren. Varje onsdag hålls ett bokcafé, med fikaservering och öppet bokloft. Vem som helst är välkommen att besöka det upprustade skolhuset från 1886 och ta en fika i trädgården eller köpa/byta böcker på skolhusets vind, där det finns cirka 3000 böcker av varierat slag.
Föreningen håller också ett antal aktiviteter som endast är till för medlemmar, och de äger vanligen rum under helgerna. För att bli medlem i föreningen gäller en inbetalning av 100:- och inskrivning i medlemsregistret under en öppetkväll. 
Varje år hålls också två marknader på våren och hösten, och vissa dagar är skolhuset uthyrt eller utlånat till andra föreningar eller personer. All uthyrning/utlåning sker enligt överenskommelse med styrelsen och fastighetsägarna.
Allt arbete i föreningen sker utan ersättning, och vi i styrelsen är djupt tacksamma för all hjälp och all den tid som våra fantastiska funktionärer lägger ner. Utan alla dem som bakat, städat, diskat, grävt, reparerat, fixat, sorterat böcker och serverat genom åren vore vi ingenting
Kontakt: skolansbokcafe@gmail.com eller 070-721 36 59 (Åsa L.)
Om skolhuset:
Skolhuset i Ekebybro byggdes 1886 som Väster Vreta småskola. Ända fram till 1930-talet fick där kull efter kull med små barn sina första kunskaper i läsning, räkning och skrivning av de fröknar som bodde i Rostugan lite längre bort. Då småskolan stängdes blev det privatbostad i ena halvan av skolan, och skolsalen användes till allt från lager under andra världskriget till julfester för missionsföreningen.
Under 1960-talet planerade Köpings kommun dra vägen till Himmeta/Arboga rakt över den plats där skolan stod. Huset började därför förberedas för rivning. När sedan vägen fick en annan sträckning, köptes skolan för att användas som elektroniklager för Broddmans elektriska affärer. År 2007 övertogs skolhuset av Åsa och Björn Söderqvist som idag fortfarande äger skolhuset.